Generał La Fayette w Forcie Prusy

Poznaj historię uwięzienia generała Marie Joseph de La Fayette w Forcie Prusy w 1794 roku. Odkryj szczegóły jego cztero-miesięcznego pobytu w dwóch niewielkich celach, które do dziś zachowały się w tej historycznej twierdzy.

Warunki Pobytu Generała

Pomieszczenia

Generał La Fayette zajmował dwa nieduże pomieszczenia przy końcu poterny bramnej, tuż przed wejściem na dziedziniec fortu. Pierwsze miało powierzchnię około 23 m², a drugie 28,5 m².

Późniejsze Wykorzystanie

Pod koniec XIX wieku pomieszczenia były wykorzystywane przez strażnika koszarowego do przechowywania drewna, węgla i ziemniaków. Dopiero w 1870 roku umieszczono w nich pierwszych francuskich jeńców wojennych.

Wyposażenie

Obie cele posiadały okratowane okna wychodzące na dziedziniec. Grubość muru okiennego wynosiła 2,5 metra. Ściany i sufit były otynkowane. Tylko w drugim pokoju znajdował się piec kaflowy.

Tabliczka Pamiątkowa

Treść Tabliczki

Generał La Fayette zajmował dwa nieduże pomieszczenia przy końcu poterny bramnej, tuż przed wejściem na dziedziniec fortu. Pierwsze miało powierzchnię około 23 m², a drugie 28,5 m².

Błędy w Inskrypcji

Pod koniec XIX wieku pomieszczenia były wykorzystywane przez strażnika koszarowego do przechowywania drewna, węgla i ziemniaków. Dopiero w 1870 roku umieszczono w nich pierwszych francuskich jeńców wojennych.

Czas Umieszczenia

Obie cele posiadały okratowane okna wychodzące na dziedziniec. Grubość muru okiennego wynosiła 2,5 metra. Ściany i sufit były otynkowane. Tylko w drugim pokoju znajdował się piec kaflowy.

Plan Fortu Prusy

Generał La Fayette w Forcie Prusy

Plan z 1868 roku

Na załączonym planie Fortu Prusy z około 1868 roku, zaznaczono kolorem niebieskim dwa pomieszczenia, które miał zajmować generał La Fayette w 1794 roku.

Cela Generała La Fayette na Forcie Prusy

Układ Pomieszczeń

Nie wiadomo jednak, czy układ pomieszczeń na tym planie odpowiada dokładnie stanowi z 1794 roku, kiedy La Fayette przebywał w forcie, ponieważ przed 1868 rokiem fort przechodził pewne przebudowy.

Znaczenie Historyczne

Uwięzienie La Fayette’a

Pobyt generała Marie Joseph de La Fayette w Forcie Prusy w 1794 roku stanowi ważny epizod w historii tej twierdzy. Jego czteromiesięczne uwięzienie odzwierciedla burzliwe wydarzenia tamtych czasów.

Zachowane Świadectwa

Zachowane do dziś pomieszczenia, w których przebywał La Fayette, a także pamiątkowa tablica, są cennymi materialnymi świadectwami tej historii. Pozwalają one lepiej zrozumieć losy generała i warunki jego pobytu.

Znaczenie dla Regionu

Fakt uwięzienia tak znaczącej postaci, jaką był La Fayette, nadaje Fortowi Prusy szczególne znaczenie historyczne i przyciąga uwagę badaczy oraz turystów zainteresowanych historią regionu.